Robidus
April      2019
Nieuwsbrief
 
 
 
 
Slapende dienstverbanden verleden tijd?
 
Kan een werkgever een dienstverband aanhouden wanneer een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt beoordeeld?
Lees verder

 
 
 
 De 
2000 mensen ontvangen IVA- uitkering na onjuiste beoordeling
 
Snel achterstanden wegwerken in plaats van een correcte uitvoer van de wet door UWV resulteert in onjuiste beoordelingen.
Lees hier meer
 
 
 
 
Geen gelijke behandeling WGA-gerechtigden
Het kabinet is van plan een grote groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten bewust niet te helpen bij hun re-integratie. Terwijl zij de ondersteuning juist hard nodig hebben. Ze maken deel uit van een onderzoek naar de effecten van de re-integratiedienstverlening van UWV.
Lees hier meer
 
 
 
 
 
 
Weer stijging van verzuim
 
Het verzuim in Nederland stijgt nog steeds. Hoe meer werknemers in dienst, hoe frequenter verzuimd wordt.
Lees verder
 
 
Whitepaper WGA
 
De WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers worden betaald door de werkgever. Focus op inzetbaarheid, duurzame re-integratie en interventies beperkt de WGA-instroom, en daarmee de toerekenbare kosten, aanzienlijk.
Lees hier meer
 
 
 
 
 
Werken aan arbeidsperspectief doe je samen
 
Om nu en in de toekomst in het eigen inkomen te kunnen blijven voorzien, dienen werknemers te blijven werken aan hun eigen arbeidsperspectief. Ook voor de werkgever is hierin een grote rol weggelegd.
Lees verder 
 
 
 
Robidus www.robidus.nl
 
bekijk webversie | contact | voorkeuren aanpassen | afmelden