Robidus
Maart     2019
Nieuwsbrief
 
 
 
 
Massaal loonsancties door te weinig re-integratieinspanningen
 
UWV scherpt de controle op re-integratie-inspanningen 1e spoor aan. Eigenrisicodragers voor de Ziektewet krijgen hierdoor steeds vaker loonsancties opgelegd. 
Lees verder

 
 
 
 De 
De voordelen van een WIA-herkeuring
 
Waarom een tussentijdse herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid voordelig kan zijn voor werkgever én werknemer.
Lees hier onze blog
 
 
 
 
Wat doet u om uw werknemers inzetbaar te houden?
Om inzicht te krijgen in wat werkgevers doen om het arbeidsperspectief van hun werknemers te vergroten voert Robidus samen met HRPraktijk een onderzoek uit.

Doe mee met het onderzoek en ontvang na verwerking van de gegevens het rapport met de belangrijkste uitkomsten en tips. 
 
 
 
 
 
DOE MEE AAN HET ONDERZOEK
Klik hier
 
 
 
 
 
Beschikbare scholingsbudgetten niet volledig benut
 
Binnen steeds meer organisaties is er aandacht voor de noodzaak van continue scholing om mee te kunnen met de veranderende arbeidsmarkt. De hiervoor beschikbare gelden worden echter nog niet lang niet allemaal gebruikt. 
Lees verder 
 
 
Compensatie transitievergoeding
 
De transitievergoeding bij ontslag na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid voelde als onrechtvaardig. De werkgever heeft immers al veel kosten gemaakt, zoals loondoorbetaling en re-integratiekosten. Vandaar dat de overheid met een compensatieregeling komt.
Lees hier meer
 
 
 
 
 
Mantelzorg en werk: hoe te combineren?
 
Werknemers vinden het vaak lastig mantelzorg te combineren met een baan. Soms resulteert dit zelfs in ziekmeldingen om tijd voor de zorgbehoevende te maken.
lees verder 
 
 
 
Robidus www.robidus.nl
 
bekijk webversie | contact | voorkeuren aanpassen | afmelden