WGA-risicoperiode terug van 10 naar 5 jaar
Wijziging subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
Rol werkgever bij terugdringen verzuim
Opmerkelijke uitkomsten bij verzuimonderzoek
 
Wel belastbaar, maar niet re-integreren
-p 25 mei 2018: de AVG is ingegaan
Whitepaper: Effectief verzuim terugdringen
 
 
WGA-risicoperiode terug van 10 naar 5 jaar
Eén van de regeringsvoorstellen betreft het verlagen van de WGA-risicoperiode van 10 naar 5 jaar. Robidus vindt dat deze aanpassing haaks staat op de eerder genomen maatregelen en heeft de overheid hierover geadviseerd.

Lees hier verder

Subsidieregeling voor projecten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid wijzigt
Om het werken aan duurzame inzetbaarheid te stimuleren, is er in 2014 een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling is recent aangepast.

Meer lezen

Werkgever speelt belangrijke rol bij terugdringen verzuim
Bij het voeren van een succesvol verzuimbeleid vormen de administratieve lasten en de complexiteit van het huidige stelsel voor veel werkgevers nog een uitdaging.

Lees hier meer

Opmerkelijke uitkomsten verzuimonderzoek
Binnen de gemiddelde organisatie verzuimt 5 tot 7% van de werknemers. Een deel van het verzuim ontstaat door de werkdruk. Slechts 32% van de werkgevers is proactief bezig met het verlagen hiervan.

Klik hier voor het webinar

Wel belastbaar, maar niet re-integreren.
Uw zieke werknemer is door de bedrijfsarts beoordeeld en is belastbaar. Toch start hij niet met re-integratie. Welke mogelijkheden zijn er?

Lees hier onze blog

25 mei 2018: de AVG is ingegaan
Robidus informeert werkgevers al enige tijd over de nieuwe privacywet. Deze wet (AVG) is op 25 mei ingegaan. Was uw organisatie tijdig AVG-proof? Of kunt u nog slagen maken?

Lees verder

Effectief verzuim terugdringen
De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden bij werkgevers neergelegd. Eén daarvan is het terugdringen van verzuim. Hoe pakt u dit aan?

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden