AVG bemoeilijkt goed verzuimbeleid
Drank en drugs, een taboe op de werkvloer
Werkgever betrekken bij re-integratie loont
Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie
 
Risico op burn-out verminderen?
-p Werkgever betaalt 24% aan sociale lasten
Whitepaper: registeren van verzuimgegevens
 
 
Nieuwe privacywet AVG bemoeilijkt goed verzuimbeleid
Het is belangrijk dat de privacy van werknemers wordt beschermd. Maar hoe kunt u als werkgever een goed verzuimbeleid hanteren als u niet mag weten wat uw werknemer mankeert?

Lees hier verder

Drank en drugs, een taboe op de werkvloer
Werknemers die onder invloed hun werk uitvoeren. Wat kunt u hier als werkgever tegen doen?

Meer lezen

Werkgever betrekken bij re-integratie loont!
Uit cijfers blijkt dat werkgevers een cruciale rol spelen bij het terugdringen van arbeidsongeschiktheid.

Lees hier meer

Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie
Loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie. Bepaalde groepen werknemers gaan er hierdoor op achteruit.

Lees hier meer

Risico op burn-out verminderen?
Onderzoek toont aan: 70% van de werkgevers voert geen proactief beleid op het gebied van werkdruk. Er is hier veel winst te behalen.

Verder lezen

Werkgever betaalt 24% aan sociale lasten.
In Nederland bedragen de sociale lasten 24% van het brutobedrag. Een groot deel is door de werkgever te beïnvloeden. Hoe?

Lees verder

Registeren van verzuimgegevens
Bij verzuimmeldingen krijgt u te maken met privacygevoelige gegevens over uw werknemer. Maar wat mag u registreren en wat niet?

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden