Privacybescherming is samenwerking
Uitzonderingen bij de WAZO
Arbozaken vaak niet op orde
Verhoging WIA drempel
 
Wat bepaalt de WIA toerekening?
-p AVG tips voor werkgevers
Ziekmelden met terugwerkende kracht
 
 
Privacybescherming is samenwerking
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van hun werknemers. Hoe kunt u deze gegevens het beste beschermen? En hoe gaat Robidus hiermee om?

Lees hier onze blog

Uitzonderingen bij de WAZO
Moet het pasgeboren kindje van uw werkneemster langer in het ziekenhuis blijven? Dan wordt zowel het verlof als de WAZO-uitkering verlengd. Aan deze uitzonderingsregel zijn wel strikte voorwaarden verbonden.

Meer hierover lezen

Arbozaken vaak niet op orde
Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Uit het rapport NPS Onderzoek Arbodiensten blijkt dat werkgevers hun zaken nog niet op orde hebben.

Meer lezen

Verhoging WIA drempel
De regering wil strengere voorwaarden voor de toekenning van een WIA-uitkering. Eén van de plannen is het verhogen van de drempel voor volledige arbeidsongeschiktheid van 80% naar 99%.

Verder lezen

Rechtbank: "Wat bepaalt de WIA toerekening?'
De uitbetaling van ziekengeld voor een werknemer met een no-risk polis is niet relevant voor de WIA-toerekening.

Verder lezen

AVG tips voor werkgevers
De nieuwe privacywet heeft gevolgen voor werkgevers. Voorkom boetes en zorg dat u op tijd 'AVG-proof' bent. 

Lees hier onze tips

Ziekmelden met terugwerkende kracht
Wat zijn de gevolgen voor de ZW-eigenrisicodrager als een ex-werknemer zich maanden later met terugwerkende kracht ziekmeldt?

Lees hier verder

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden