Start 2018 met een open werkcultuur!
-p Groeiende achterstand bij WIA herbeoordelingen
Financiële tegemoetkoming voor werkgevers
Compensatie bij eerdere WIA beoordeling
 
 
el   10% van de re-integratietrajecten leidt tot loonsanctie
el   Re-integreren in ander werk?
el   Wat houdt de AVG in?
Start 2018 met een open werkcultuur!

Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om uw organisatie eens tegen het licht te houden. Sluit bijvoorbeeld uw verzuimbeleid nog aan bij de huidige wetgeving of is verandering nodig?

Lees hier onze blog

Groeiende achterstand bij WIA herbeoordelingen
Het tekort aan verzekeringsartsen leidt ertoe dat circa zeventienduizend mensen wachten op een herbeoordeling.

Verder lezen

Financiële tegemoetkoming voor werkgevers
Werkgevers die bepaalde werknemers in dienst nemen kunnen gebruik maken van een nieuwe maatregel. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Verder lezen

Compensatie in geval van eerdere WIA beoordeling
Als een werkgever iemand in dienst neemt die eerder al een WIA beoordeling heeft gehad, wordt deze werkgever gecompenseerd bij ziekte van de werknemer.

Meer hierover lezen

10% van de re-integratietrajecten leidt tot een loonsanctie
Werkgevers schieten tekort bij de re-integratiebegeleiding van langdurig verzuimende werknemers.

Verder lezen

Re-integreren in ander werk?
Moet de re-integratie altijd in de eigen functie plaatsvinden?

Uitspraak van het Hof

AVG: wat houdt de nieuwe privacywetgeving in?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt in mei vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit voor u?

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden