Wat u moet weten over de nieuwe privacywet
-p Kans op te hoge Whk-premie
De voordelen van de no-risk polis
Cruciale misser: geen vorm geven aan inzetbaarheid
 
 
el   Blog van een casemanager
el   Vicieuze cirkel van verzuim
el   Risico's van sociale zekerheid
Wat u moet weten over de nieuwe privacywet AVG

De privacywet verandert in 2018. Er gelden strengere regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat verandert er voor uw organisatie?

Lees hier onze blog

Kans op te hoge Whk-premie
Door het gerechtshof is recent bepaald dat de Whk-premie op onjuiste grondslag is berekend. Werkgevers hebben onterecht premie betaald voor een bepaalde groep werknemers.

Verder lezen

De voordelen van de no-risk polis
De no-risk polis biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan zonder dat de werkgever financieel risico loopt.

Verder lezen

Cruciale misser: geen vorm geven aan inzetbaarheid
Bij publiek verzekerden stroomt circa 20% van de langdurig zieken de WGA in. Meer focus op duurzame re-integratie resulteert in een positief effect op het langdurig verzuim en een lagere WGA-instroom.

Meer hierover lezen

Blog van een casemanager
Werknemers verzuimen ook om niet-medische redenen. De werkgever moet werken aan hun re-integratie maar wie betaalt de hiermee gepaard gaande kosten?

Verder lezen

Vicieuze cirkel van verzuim
Juist nu de werkgever de steun van de overheid zo nodig heeft bij de preventie en aanpak van verzuim, worden de stimulerende maatregelen afgezwakt.

Verder lezen

Risico's van sociale zekerheid

Werkgevers dienen op de hoogte te zijn van de risico's die zij lopen bij de uitvoer van de sociale zekerheid. Voorkom boetes en sancties en bescherm het bedrijfsimago.

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden