Regeerakkoord: terug naar collectieve WGA-premie
-premie Werkgever van grote invloed bij re-integratie vanuit ZW
In gesprek gaan over inzetbaarheid
Is afgegeven WIA beoordeling wel correct?
 
 
el Inzicht in verzuim is de basis voor de aanpak
el Recht op second opinion
el Ziekteverzuim onder flexwerkers terugdringen
Regeerakoord: terug naar collectieve WGA-premie

De nieuwe regering blijft in het regeerakkoord benadrukken dat werken aan inzetbaarheid de verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. Echter, een van de aangekondigde maatregelen staat daar haaks op.

Verder lezen

Werkgever van grote invloed bij re-integratie vanuit Ziektewet
Afgelopen 3 jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden op het gebied van intensieve begeleiding door werkgevers van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. De resultaten tonen een duidelijk verschil aan in ZW-duur tussen de testgroep en de controlegroep. 

Verder lezen

In gesprek gaan over inzetbaarheid: nu mee beginnen
Uitval van werknemers ziet men vaak ruim van te voren aankomen. En toch gaat men niet tijdig met elkaar in gesprek waardoor re-integratie onnodig lastig wordt.

Lees hier meer

Is de afgegeven WIA-beoordeling wel correct?
WIA beoordelingen leiden vaak tot discussie. Een correct oordeel vraagt, naast veel kennis van wet- en regelgeving, ook inzicht in het totale dossier.

Lees hier onze blog

Inzicht in verzuim is de basis voor de aanpak
Het verzuimcijfer geeft meer inzicht dan we denken. Het vertelt ons veel over de organisatie. Met deze informatie moeten we aan het werk, willen we verzuim terugdringen.

Lees hier onze blog

Recht op second opinion
Om een second opinion verzoeken, mag tegenwoordig ook bij de bedrijfsarts. De groep werknemers waarvoor dit geldt, is recentelijk uitgebreid.

Verder lezen

Ziekteverzuim onder flexwerkers terugdringen
Een werkgever betaalt de uitkeringskosten voor een werknemer die ziek uit dienst gaat. Om terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen kiezen werkgevers ervoor de re-integratie in eigen hand te nemen.

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden