Inzetbaarheid verdient meer aandacht
Even voorstellen: Virta Verzekeringen
LKV: wees alert op wijzigingen
Doelgroep regeling oudere werklozen wordt verruimd
Deadline bij aanvragen subsidie
 
el Herstel van onbedoeld einde WGA eigenrisicodragerschap
el Capaciteitstekort bij (her)beoordelingen
el Combinatie WGA privaat en eigen beheer
Inzetbaarheid verdient meer aandacht

Werkgevers zijn veel tijd kwijt aan het terugdringen van verzuim. Verzuimt iemand, dan is re-integratie vaak een lastig proces. Veel beter is te voorkomen dat werknemers uitvallen. Dit betekent voor veel werkgevers dat een andere aanpak noodzakelijk is.

Lees het standpunt van Robidus

Even voorstellen: Virta verzekeringen
De Robidus-dochter Virta Verzekeringen is een serviceprovider die adviseurs ondersteunt bij het efficiënt afsluiten van diverse vormen van inkomensverzekeringen. In de verzekeringsproducten wordt de uitvoering van de Ziektewet, verzuim en WGA geïntegreerd.

Lees hier meer

LKV: wees alert op wijzigingen
Achteraf claimen is bij het Loonkostenvoordeel niet meer mogelijk. Werkgevers dienen de aanvraag tijdig te doen en een volledige en correcte administratie te voeren.

Verder lezen

Doelgroep regeling oudere werklozen wordt verruimd
Om ouderen betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden wordt de loondoorbetalingsverplichting bij uitval gecompenseerd. Per 1 januari 2018 wordt de doelgroep verruimd.

Meer informatie

Deadline bij aanvragen subsidie
Voor het vergroten van arbeidsmobiliteit is er een subsidie beschikbaar. Vraag deze aan voor 13 oktober.

Lees hier verder

Herstel van onbedoeld einde WGA eigenrisicodragerschap
Werkgevers die onbedoeld per 1 januari de terugstap moesten maken vanuit een WGA eigenrisicodragerschap naar UWV, krijgen de kans om per 1 juli 2018 opnieuw eigenrisicodrager te worden.

Lees hier meer

Capaciteitstekort bij (her) beoordelingen
Door een tekort aan verzekeringsartsen is een achterstand in (her)beoordelingen ontstaan. Een aantal taken wordt overgenomen zodat er meer tijd vrij komt voor specialistische werkzaamheden. 

Meer hierover lezen

Combinatie WGA privaat en eigen beheer
Volledig eigen beheer en een private WGA verzekering kennen elk voor- en nadelen. De nieuwe WGA beheerverzekering biedt het beste van de twee vormen.

Whitepaper

Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden