Loonkostenvoordeel: wel of niet voor WAO'ers?
Hybride markt volop in beweging
De taak van de casemanager
Minder WW-uitkeringen in 2016
 
el Compensatie transitievergoeding ter discussie
el Effectief verzuim terugdringen
el Webinar verzuimaanpak bij agile werken en zelfsturende teams
Loonkostenvoordeel: wel of niet geldig voor WAO'ers? 
Om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te stimuleren heeft de overheid een nieuw instrument tot haar beschikking: Loonkostenvoordeel. Het lijkt er echter op dat deze compensatie voor werkgevers niet geldt voor WAO'ers.

Lees het standpunt van Robidus

Hybride markt volop in beweging
In 2016 is het aantal ZW-eigenrisicodragers toegenomen in tegenstelling tot het aantal WGA-eigenrisicodragers. Deze beweging kan deels worden verklaard door een nieuw beleid van de verzekeraars. 

Meer hierover lezen?

De taak van de casemanager bij verzuim
Werkgevers en werknemers moeten er samen alles aan doen om verzuim tegen te gaan. Verzuim heeft vaak meerdere oorzaken. In deze blog leest u hoe de Robidus casemanager zijn expertise toepast.

Een verhaal uit de praktijk

Minder WW-uitkeringen in 2016
Het aantal WW-uitkeringen is in 2016 fors gedaald. UWV past de aanpak aan zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook beter een passende baan kunnen vinden.

Lees verder

Compensatie transitievergoeding ter discussie
Veel werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij, na 2 jaar inspanningen voor zieke werknemers, alsnog een transitievergoeding moeten betalen. De wetgever wil werkgevers hiervoor compenseren maar de Raad van State ziet dit anders.

Meer informatie

Effectief verzuim terugdringen
Een duidelijk beleid kan zorgen voor het effectief terugdringen van het verzuim. U kunt hiermee deels verzuim voorkomen en de duur beperken.
 
Whitepaper  
Webinar verzuimaanpak bij agile werken en zelfsturende teams
Verzuim beheersen begint bij het herkennen van signalen van verminderde betrokkenheid en inzetbaarheid. Wie doet dit bij zelfsturende teams die vaak van samenstelling wisselen? Doe mee aan het interactieve webinar van Robidus en HRpraktijk.
 
Webinar   
Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden