Nieuwe Arbowet
Ruim helft arbeidsongeschikten kan werken
Moeten werknemers 's avonds bereikbaar zijn
Verzuimkosten in Europa
 
Loonaangifte 2017: LIV en LKV
el Doelgroepregister ook voor leerlingen pro
el Effectief verzuim terugdringen
el Geen loonsanctie bij ziekte voor WGA-ERD
Nieuwe Arbowet
Met de invoering van de nieuwe Arbowet verandert de rol van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. In de Arbowet (per 1 juli 2017) worden onder andere de rechten van werknemers uitgebreid.

Wat betekent dit voor u?

Ruim helft van arbeidsongeschikten kan (deels) aan de slag
Arbeidsongeschikten die op advies van de verzekeringsarts wachten op een herbeoordeling zijn in feite jarenlang aan hun lot overgelaten. Het probleem zit hem vooral in het feit dat UWV te weinig verzekeringsartsen heeft.
Lees verder
Moeten werknemers 's avonds bereikbaar zijn?
Duidelijke afspraken kunnen stress en burn-outs voorkomen.

Visie van Robidus

Verzuimkosten in Europa
Loondoorbetalingsverplichting in Europa verschilt behoorlijk. Hoe lang en hoeveel salaris moeten werkgevers in Europese landen betalen aan zieke werknemers?
Lees verder
Loonaangifte 2017: LIV en LKV
De premiekortingen en -vrijstellingen worden vervangen door het lage-inkomensvoordeel (LIV, 2017)  en loonkostenvoordelen (LKV, 2018). UWV beoordeelt op basis van de loonaangifte welke medewerkers in aanmerking komen voor LIV. Om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht (premiekorting wordt omgezet in LKV) moet uit de loonaangifte van het laatste tijdvak in 2017 blijken dat premiekorting wordt toegepast.
Het is dus al in 2017 van belang de premiekortingen juist en volledig in de loonaangifte te verwerken.

Meer informatie

Doelgroepregister ook voor leerlingen praktijkonderwijs
Leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) vallen onder de Banenafspraak. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
Een (voormalig) leerling wordt echter niet automatisch opgenomen in het doelgroepregister.

Hoe werkt het?

Effectief verzuim terugdringen
De procesbegeleiding en re-integratie van verzuimende medewerkers doen veel leidinggevenden er “bij”. Hierdoor ontbreken vaak de focus en kennis, of de kennis is niet actueel. Om die reden kiezen steeds meer werkgevers voor specifiek casemanagement. Dat is beter voor u en de werknemer.
Whitepaper 
Bezoek de Robidus website
Geen loonsanctie bij ziekte voor WGA eigenrisicodrager
Werkgevers die privaat zijn verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid kunnen straks wellicht geen ‘loonsanctie’ van UWV meer krijgen opgelegd. Aan dit wetsvoorstel werkt minister Asscher. Publiek verzekerde werkgevers blijven wel getoetst worden door UWV.
Meer hierover
 
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden