Wijzigingen Sociale Zekerheid in 2017
Wet tegemoetkomingen loondomein 
ISO 27001
 
Meer regie bij eigenrisicodragen
el Proefplaatsing ZW-er vereenvoudigd
el De Sociale Zekerheidstaak van werkgevers
Belangrijkste wijzigingen Sociale Zekerheid 2017
De samenvoeging van de WGA-vast met de WGA-flex is bekend. Maar per januari 2017 zijn er meer belangrijke aanpassingen op het gebied van uw loonkosten en de Sociale Zekerheid. In het overzicht belichten wij enkele van de belangrijkste wijzigingen.
Download het complete overzicht
 
Wet tegemoetkomingen loondomein
De premiekortingen en premievrijstellingen worden vervangen door lage-inkomensvoordelen (LIV, per 2017) en loonkostenvoordelen (LKV, per 2018). Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Wat betekent dit voor mij?
Meer regie bij eigenrisicodragen
In een dialoog met politieke vertegenwoordigers hebben werkgevers knelpunten benoemd die hen belemmeren het eigenrisicodragerschap optimaal uit te voeren. Het Ministerie pakt een aantal van de genoemde punten op.
Lees de update
ISO 27001
Adequate beveiliging

Beveiliging van persoons- en andere vertrouwelijke gegevens is cruciaal. De informatiebeveiliging van Robidus voldoet aan de strenge ISO 27001 normering. Dit geeft u de zekerheid dat uw vertrouwelijke gegevens ook vertrouwelijk blijven.

Meer hierover
Proefplaatsing ZW-er vereenvoudigd
Eigenrisicodragers voor de Ziektewet kunnen vanaf 2017 zonder tussenkomst van UWV een proefplaatsing goedkeuren voor (ex-) werknemers met een Ziektewet-uitkering. Een werknemer hoeft hiervoor zelf geen toestemming meer te krijgen van UWV.
Wat zijn de voorwaarden 
  
De Sociale Zekerheidstaak van werkgevers
De werkgever krijgt een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse Sociale Zekerheid. Deze nieuwe verplichtingen brengen echter ook volop kansen met zich mee.
Whitepaper
Bezoek de Robidus website
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Robidus.
Bekijk online | Contact | Profiel wijzigen | Afmelden